Istoty natury

Istota natury Samotność

Istoty Natury

W baśni występuje wiele istot natury takich jak:

Echo, Samotność, Pustka, Nicość, Mroźlak, Zimomrozek, Świt, Noc, Księżyc...


Mroźlak – istota natury, niesie mróz, potrafi malować na szybach zimowe wzory, zamrażać wodę, sypać śniegiem, tworzyć sople, szczypać za nosy…Zawsze towarzyszy mu ogromny przeźroczysty lodowy ptak Zimomrozek.


Zimomrozek (Szadzek) - ogromny przeźroczysty ptak, na którym podróżuje Mroźlak. Wygląda jakby był stworzony z najczystszego lodu.


Samotność – istota natury, pojawiająca się w pobliżu zamku. Jest prawie niewidoczna. Może ją wyraźnie zobaczyć tylko osoba bardzo samotna. Często widuje ją Marbella. Uosabia żywioł ziemi jest przewodniczką żywiołów.


Pustka – istota natury, czasami przedrzeźnia Gutka. Jest związana z Antesterionem, jak i inne istoty natury.  

Uosabia żywioł wody. 

Więcej o żywiołach.


Echo – istota natury, odpowiada Gutkowi na jego wołania, ale nie powtarza tego, co on krzyczał.  

Uosabia żywioł powietrza.


Nicość – istota natury, jest związana z Antesterionem i niewidoczną stroną zamku, jest również istotą szarości.

Uosabia żywioł ognia.


Smutek – istota natury, pojawił się po rozlaniu eliksiru smętozy z fiolki Marbelli. Pierwszy ujrzał go Gutek.